Berita terkini dalam bahasa Jawa di TV

oleh

Berita Terkini dalam bahasa Jawa di TV akhir-akhir ini menjadi tayangan yang cukup menarik dan menghibur. Salah satu stasiun TV yang secara rutin menayangkan berita dalam bahasa jawa ini adalah JTV. Berita dalam bahasa Jawa di JTV ini selalu menarik untuk disimak.

Cuplikan segmen berita dalam bahasa jawa di JTV

Berita bahasa Jawa di JTV sangat menarik. Silakan saksikan tayangan video cuplikannya

JogjaTV dengan Berita dalam Bahasa Jawa di TV nya

Tak kalah dengan Berita bahasa Jawa di JTV, JogjaTV juga memiliki segmen Berita Terkini Bahasa Jawa di TV mereka. Perbedaan berita bahasa Jawa di JTV dan berita bahasa Jawa di JogjaTV hanyalah di Logat Jawa nya  saja. Untuk Berita Bahasa Jawa di JTV menggunakan logat Jawa Timuran, sedangkan Berita bahasa Jawa di JogjaTV menggunakan logat Jawa Yogyakarta.

Baca juga:

Berita dalam bahasa jawa  di Cakra TV Semarang

Selain Berita bahasa Jawa di JTV dan JogjaTV , Stasiun CakraTV di Semarang juga memiliki Acara Berita Terkini Bahasa Jawa di TV mereka.  Tentang perbedaan berita bahasa Jawa di JTV dan JogjaTV  dengan CakraTV ini pun cuma di Logat Jawa nya  saja. Untuk Berita Bahasa Jawa di CakraTV ini menggunakan logat Jawa Semarangan, yang sedikit berbeda dengan JogjaTV  yang menggunakan logat Jawa Yogyakarta.

Baca juga :

Berita bahasa jawa di TV lainnya

Contoh Narasi Berita Bahasa Jawa di  TV

JAMASAN PUSAKA KRATON NGAYOGYAKARTA

 
Ngayogyakarta, www.jogjatv.tv – Wulan Sura mujudaken wulan mirunggan menggahing  Kraton Ngayogyakarta. Ing wulan Sura atusan pusaka kagungan Dalem Kraton Ngayogyakarta dipun wedalaken saking papan palereman  saperlu dipun  jamasi.  Amrih rancaging upacara jamasan, sadangunipun kalih dinten wisata Kraton Ngayogyakakrta, dipun tutup kangge  wisatawan.

Dinten Rebo (28/11) siyang, puluhan abdi dalem Kraton Ngayogyakarta  katingal saweg njamasi pusaka. Upacara jamasan pusaka ingkang ajeg dipun adani saben taun punika,  boten binuka kangge masyarakat.  Salah satunggaling abdi dalem Kraton Ngayogyakarta,  Aning Sunindyo, ngandharaken, jamasan pusaka dipun tindakaken kalih dinten, awit  wonten 200  pusaka ingkang kedah dipun jamasi.

Nalika dipun panggihi saparipuranipun nampi rawuhipun Raja Putra Norwegia ing  Kraton Ngayogyakarta,  Sri Sultan Hamengku Buwana X,  ngandharaken, pehak kraton,  ajeg ngadani jamasan pusaka saben taunipun, wondene ngarsa dalem  njamasi  piyambak, pusaka  ingkang sampun sepuh, inggih punika tumbak Kangjeng Kyai Ageng Pleret lan Baru Klinting. 

Ancasipun Kraton Ngayogyakarta nindakaken jamasan pusaka saben taun, supados pusaka kagungan dalem Kraton Ngayogyakarta awet.  

 

Diki Dhalang Cilik Ingkang Mumpuni

Sleman, www.jogjatv.tv – Sinaosa tiyang sepuhipun lan para  para leluhuripun sanes satunggaling dhalang  ananging  Diki Yoga Mahendra  siswa kelas 3 SMP Negeri 1 ing Gamping Sleman,  saged dados dhalang ingkang mumpuni. Salebeting  pagelaran kangge ngregengaken pengetan Hari Guru Nasional ing Gedung Serbaguna Sleman  dinten Setu (1/12) siang tetela damel keprananipun para pejabat lan guru ingkang mriksani.

Ing kalodhangan kasebat  Diki Yoga Mahendra mbabar lampahan Gathutkaca Winisuda. Lampahan ingkang nyariyosaken satunggaling satriya ingkang tumemen budidaya kangge mujudi panjangkanipun. Sinaosa anggenipun mbabar lampahan  namung kalih jam  ananging pagelaran kasebat  pranyata ndamel kepranan para pejabat lan sawetawis guru ingkang mriksani.

Diki Yoga Mahendra mratelakaken,  wiwit kelas 3 SD  remen ningali pagelaran ringit purwa  lan greget gladhen ndhalang. Awit dipun gladhi dening satunggaling dhalang paramila wiwit kelas 5 SD  asring  ndhalang, lan samangke Diki kupiya ngindhakaken kasagedanipun.

Diki Yoga Mahendra   nalika taun 2011 sasab dados  juara kalih lomba dhalang cilik tataran provinsi. Sasampunipun lulus SMP, Diki kepengin badhe nglajengaken ngangsu kawruh dhateng SMKI Ngayogyakarta. 

 

 

Kata Kunci Pencarian Yang masuk:

 berita dalam bahasa jawa, berita terkini dalam bahasa jawa di tvri, berita terkini dalam bahasa jawa, berita terkini bahasa jawa, berita terkini menggunakan bahasa jawa, berita dalam bahasa jawa terbaru, berita dalam bahasa jawa singkat, berita dalam bahasa jawa 2016, berita terkini bahasa jawa 2015, berita terkini dalam bahasa jawa krama, berita bencana alam dalam bahasa jawa krama, berita dalam bahasa jawa krama alus, berita terkini memakai bahasa jawa, contoh berita dalam bahasa jawa tentang kecelakaan, teks berita dalam bahasa jawa 2014, berita dalam bahasa jawa tvri jogja, berita terkini dalam bahasa jawa 2016, berita dalam bahasa jawa krama, berita terkini dalam bahasa jawa 2015, contoh berita dalam bahasa jawa 2016, contoh berita dalam bahasa jawa krama inggil, contoh berita dalam bahasa jawa tentang banjir, contoh berita dalam bahasa jawa yang singkat, berita terkini dalam bentuk bahasa jawa, berita terkini pakai bahasa jawa, berita dalam bahasa jawa di jogja tv, berita banjir dalam bahasa jawa krama, berita dalam bahasa jawa tatv, contoh berita dalam bahasa jawa beserta 5w+1h, contoh berita dalam bahasa jawa pendek, contoh berita dalam bahasa jawa ngoko, berita terbaru bahasa jawa krama, berita terbaru menggunakan bahasa jawa ngoko, contoh berita dalam bahasa jawa dan sumbernya, berita bahasa jawa singkat terkini, berita dalam bahasa jawa tahun 2014, berita di tv dalam bahasa jawa, berita dalam bahasa jawa september 2015, berita dalam bahasa jawa tentang bencana alam, berita terkini bahasa jawa 2017, berita dalam bahasa jawa beserta 5w+1h, berita terbaru bahasa jawa oktober 2015, berita di tvri dalam bahasa jawa, berita dalam bahasa jawa hari ini, berita terkini bahasa jawa 2014, berita terkini tatv bahasa jawa, berita terkini hari ini dalam bahasa jawa, berita dalam bahasa jawa ngoko, contoh berita dalam bahasa jawa tahun 2014, berita terkini dengan bahasa jawa krama, berita terkini menggunakan bahasa jawa ngoko, berita dalam bahasa jawa kecelakaan, berita terkini yang menggunakan bahasa jawa, berita dalam bahasa jawa dan artinya, berita dalam bahasa jawa di tatv, berita terkini yg menggunakan bahasa jawa, berita dalam bahasa jawa terbaru 2013, berita dalam bahasa jawa beserta sumbernya, berita dalam bahasa jawa krama inggil, berita dalam bahasa jawa jogja tv, berita dalam bahasa jawa tahun 2015, berita terkini dalam bahasa jawa di tvri 2016, berita dalam bahasa jawa oktober 2015, berita bahasa jawa terkini 2013, berita dalam bahasa jawa terkini, berita terkini dg bahasa jawa, berita dalam bahasa jawa yang singkat, berita dalam bahasa jawa tentang kecelakaan, contoh berita dalam bahasa jawa tentang pendidikan, berita terkini dalam bahasa jawa krama alus, berita aktual dalam bahasa jawa krama, contoh berita dalam bahasa jawa 2015, berita dalam bahasa jawa panjang, berita terkini bahasa jawa krama, video berita terkini bahasa jawa, berita terkini menggunakan bahasa jawa 2016, kalimat berita dalam bahasa jawa disebut, berita dalam bahasa jawa 5w+1h, berita dalam bahasa jawa tentang gempa bumi, teks berita dalam bahasa jawa krama, contoh berita dalam bahasa jawa 2014, contoh berita dalam bahasa jawa dengan 5w+1h, berita terkini menggunakan bahasa jawa krama, berita terkini hari ini bahasa jawa, berita dalam bahasa jawa tahun 2016, berita terbaru bahasa jawa 2014, berita terkini menggunakan bahasa jawa krama inggil, berita dalam bahasa jawa beserta artinya, berita dalam bahasa jawa 2013, berita dalam bahasa jawa tentang banjir, berita dalam bahasa jawa 2014, berita di indonesia dalam bahasa jawa, berita dalam bahasa jawa timur, berita terkini dalam bahasa jawa singkat, berita aktual dalam bahasa jawa 2015, contoh berita dalam bahasa jawa halus, berita terbaru bahasa jawa tentang haji di mina, berita dalam bahasa jawa tentang pendidikan, berita dalam bahasa jawa alus, berita dalam bahasa jawa yang mengandung 5w+1h, berita dalam bahasa jawa krama 2014, berita terbaru dalam bahasa jawa singkat, berita aktual terkini dalam bahasa jawa, teks berita bahasa jawa terkini, contoh berita terkini bahasa jawa, berita dalam bahasa jawa 2010, berita terkini bahasa jawa 2016, berita terkini airasia bahasa jawa, contoh berita dalam bahasa jawa beserta sumbernya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *